1
1

आमचे ध्येय: "एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करणे."

StarStar 1Star 2
मुखपृष्ठसदस्य व्हाकामगार करारआमच्या विषयीसंघर्ष ब्लॉगसर्व परिपत्रकेशिस्त व अपील कार्यपद्धतीसंघर्षची वाटचालआपली प्रतिक्रिया कळवासर्व आगाराचे फोन नंबरPrivacy Policy
!!!!संघर्ष - एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे !!!....संघटना विरहित कामगार चळवळ.....जय संघर्ष
Coollogo com-199064891 10
एसटीची शिस्त व अपील कार्यपद्धती

Arrow 40 1 45एसटीचे शिस्त व अपील कार्यपद्धतीNew 12

महत्वाचे कायदे

Arrow 40 1 43MRTU & PULP Act महाराष्ट्र श्रमिक संघ मान्यता व अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंध कायदा,१९७१New 11
Arrow 40 1 44महाराष्ट्र राज्याचे सर्व कायदे मराठीत डाउनलोड कराNew 14
Arrow 40 1 87 12केंद्र सरकारचे सर्व कायदे मराठीत डाउनलोड करा

Polaroid