Snack's 1967
1
1

आमचे ध्येय: "एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करणे."

StarStar 1Star 2
मुखपृष्ठसदस्य व्हाकामगार करारआमच्या विषयीसंघर्ष ब्लॉगसर्व परिपत्रकेशिस्त व अपील कार्यपद्धतीसंघर्षची वाटचालआपली प्रतिक्रिया कळवासर्व आगाराचे फोन नंबरPrivacy Policy
!!!!संघर्ष - एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे !!!....संघटना विरहित कामगार चळवळ.....जय संघर्ष

Bus Stands Contact List
Bus Stand Name STD Code Telephone
Nagpur 1 712 2526357
Nagpur 2 712 2726221
Katol 7112 222049
Ramtek 7114 255122
Umred 716 242028
Savner 7113 232244
Nagpur – Morbhavan 712 2522334
Nagpur – Ravinagar 712 2554038
Kalameshwar 7118 271360
Mauda 7115 281132
Kamathi 7109 288283
Konadhali 7112 258130
Nagpur 2 - Reservation 712 2726142
Bus Depots Contact List
Bus Depot Name STD Code Telephone
Nagpur - 1 712 2526357
Nagpur - 2 712 2726201
City Bus Service - 1 712 2726102
City Bus Service - 2 712 2764574
Savner 7113 232850
Ramtek 7114 255155
Umered 7116 242063
Katol 7112 222034