XtGem Forum catalog
1
1

आमचे ध्येय: "एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करणे."

StarStar 1Star 2
मुखपृष्ठसदस्य व्हाकामगार करारआमच्या विषयीसंघर्ष ब्लॉगसर्व परिपत्रकेशिस्त व अपील कार्यपद्धतीसंघर्षची वाटचालआपली प्रतिक्रिया कळवासर्व आगाराचे फोन नंबरPrivacy Policy
!!!!संघर्ष - एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे !!!....संघटना विरहित कामगार चळवळ.....जय संघर्ष
Coollogo com-199064891 3
सूचना: काही परिपत्रके ही .rar या फॉरमॅट मध्ये असल्याने म्हणजे zip असल्याने फाईल मॅनेजर द्वारे ओपन होतील. त्यासाठी Es File manager हे अँप डाउनलोड करून त्याद्वारे परिपत्रके ओपन करावेत.
सुरक्षा व दक्षता खात्याची परिपत्रके
Arrow 40 18सन 2015 सालीचे सर्व परिपत्रकेNew 15
Arrow 40 19सन 2016 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 52अवैध्य प्रवासी वाहतूक
Arrow 40 1 53डिझेल संबंधी
Arrow 40 1 54सुरक्षा व दक्षता - संरचना, उद्देश व कार्य
Arrow 40 20
नवीन परिपत्रके
Arrow 40 38रा. प. महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपले भ्रमणध्वनी बंद न ठेवणे बाबतNew 30
Arrow 40 1 85वाहकांची प्रलंबित अपहार प्रकरणे तडजोड करून निकाली काढणे बाबत..
Arrow 40 1 71आगार व्यवस्थापक यांना आता बुधवारी सुट्टीNew 29
Arrow 40 34प्रवासी वाढवा विशेष अभियान २०१७New 26
Arrow 40 1 17गैरहजेरीस्तव बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब सुरक्षा योजने अंतर्गत नेमणूक देणे बाबतNew 3
Arrow 40 1 18वाहकांची प्रलंबित अपहार प्रकरणे तडजोड करून निकाली काढणे बाबत पेज 1पेज 2New 4
Arrow 40 11चालक-वाहक यांना देण्यात येणाऱ्या अतिकालीक भत्ता कर्तव्याबाबत(ओव्हरटाईम)New 8
सन 1980 ते 2015 पर्यंतचे परिपत्रके
Arrow 40 1 33सन 1980 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 32सन 1981 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 31सन 1982 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 30सन 1983 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 29सन 1984 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 28सन 1985 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 27सन 1986 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 12सन 1987 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 26सन 1988 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 25सन 1989 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 24सन 1990 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 23सन 1991 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 22सन 1992 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 19सन 1993 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 15सन 1994 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 13सन 1995 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 10सन 1996 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 16सन 1997 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 14सन 1998 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 35सन 1999 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 36सन 2000 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 15सन 2001 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 37सन 2002 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 38सन 2003 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 39सन 2004 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 40सन 2005 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 42सन 2006 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 41सन 2007 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 49सन 2008 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 16सन 2009 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 1 50सन 2010 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 1 51सन 2011 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 17सन 2012 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 21सन 2013 सालीचे सर्व परिपत्रके
Arrow 40 22सन 2014 सालीचे सर्व परिपत्रकेArrow 40 23सन 2015 सालीचे सर्व परिपत्रके
भांडार व खरेदी खात्याची परिपत्रके
Arrow 40 24१) प्रादेशिक व्यवस्थापन विभाग नियंत्रक यांना हस्तांतरित केलेले अधिकार(पत्र क्र. १२१४ दि.३१.१२.२००५)
Arrow 40 25२) कमी मूल्याच्या भांडवली वास्तुन्च्ये  विकेंद्रीकरण करणेबाबत(परिपत्रक क्र. ०३ दि. २५.११.२००८)
Arrow 40 1 55३) नवीन टायरचा वापर व कि.मी. नोंदीबाबत(परिपत्रक क्र. ०१ दि. ०४.०२.२०१६)
Arrow 40 26४) नवीन बॅटरीचा वापर व प्राप्त दिवस नोंदीबाबत(परिपत्रक क्र. ०३ दि.१६.०३.२०१६)
Arrow 40 27५) प्रयोगशाळा तपासणीमध्ये नमुने नापास झाल्यावर पुरवठादारावर करण्यात येणा-या दंडात्मक कारवाई
Arrow 40 1 56६) दरकरार बँक हमीपत्राचे नियंत्रण रजिस्टर ठेवणेबाबत(पत्र क्र. ९१० दि.०७.०४.२०१६)
सांख्यिकी विभागाची परिपत्रके
Arrow 40 1 64सांख्यिकी शाखा परिपत्रक सन 2016New 21
Arrow 40 30सांख्यिकी शाखा परिपत्रक सन 2015
Arrow 40 1 65सांख्यिकी शाखा परिपत्रक सन 2014
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची परिपत्रके
Arrow 40 1 66माहिती व तंत्रज्ञान परिपत्रक सन 2015New 22
Arrow 40 31माहिती व तंत्रज्ञान परिपत्रक सन 2014
यंत्र व अभियांत्रिकी विभागाची परिपत्रके
Arrow 40 35GSO 1125 परिपत्रके
Arrow 40 1 72ऑइल बदल कालावधी
Arrow 40 1 73तीन महिन्याचे डॉकिंग