Ring ring
1
1

आमचे ध्येय: "एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करणे."

StarStar 1Star 2
मुखपृष्ठसदस्य व्हाकामगार करारआमच्या विषयीसंघर्ष ब्लॉगसर्व परिपत्रकेशिस्त व अपील कार्यपद्धतीसंघर्षची वाटचालआपली प्रतिक्रिया कळवासर्व आगाराचे फोन नंबरPrivacy Policy
!!!!संघर्ष - एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झालेच पाहिजे !!!....संघटना विरहित कामगार चळवळ.....जय संघर्ष
Coollogo com-199064891 4
Arrow 40 1 87 5स्वेच्छामरण निवेदनNew 18
Arrow 40 1 59नागपूर येथे भव्य मोर्चा
Arrow 40 1 14स्वाक्षरी मोहीम
Arrow 40 1 1आझाद मैदान मुंबई येथे भव्य उपोषण
Arrow 40 1 2मा. मुख्यमंत्री,परिवहन मंत्री,राज्यपाल,एसटी संचालक यांना पत्रव्यवहार
Arrow 40 1 3पत्रव्यवहाराचा परिणाम - मा. दिवाकर रावते यांनी वेतन सुधार समिती नेमली